Bygningssyn.dk
Forside Tilstandsrapport Energimærker Køberrådgivning Bygningssyn Priser Kontakt

Tilstandsrapport

Række- og enfamilieshuse 

Sommerhuse

En tilstandsrapport beskriver bygningens fysiske tilstand i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder.

Tilstandsrapporten udarbejdes på grundlag af sælgers oplysninger samt en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele.

Tilstandsrapporten afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion, eller giver risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.

Med tilstandsrapporten kan sælger indhente et tilbud på en eller flere ejerskifteforsikringer.
Forelægges tilstandsrapporten og et tilbud på ejerskifteforsikring for køber, inden der handles, kan sælger normalt frigøres for sit sælgeransvar.

Tilstandsrapporten må på handelstidspunktet højst være 6 måneder gammel.

Har du foretaget udbedringer af skader inden udløbet af de 6 måneder, bør
 du få udarbejdet et tillæg (allonge), så udbedringerne er omfattet af tilstandsrapporten.

Uden en tilstandsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring kan sælger blive gjort ansvarlig for skader på ejendommen i op til 10 år.

Sælger skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen.

Uden en ejerskifteforsikring kan køber kræve erstatning på skjulte fejl og mangler i mange år efter handlen. 

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men sikre sælger mod sit mangeårige mangelansvar. 

Sælger skal afgive oplysninger om udførte reparationer og skader m.m. i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Disse oplysninger skal afgives i god tro. Sælger er ikke fritaget for sin oplysningspligt.

Her kan du se hvilke dokumenter der kræves til huseftersynet:

Her kan du downloade sekretariatets foldere:

Føgh & Rubæk ApS
Tlf. 21257778