Bygningssyn.dk
Forside Tilstandsrapport Energimærker Køberrådgivning Bygningssyn Priser Kontakt

Forretningsbetingelser.

Generelle oplysninger om virksomheden:
Virksomhedens juridiske navn: Føgh & Rubæk ApS
Organisationsform: ApS
Ejer: Lars Føgh Lorenzen
CVR-nummer: 29142483
Etableringsår: 2005
Postadresse: Hothersvej 15, 3370 Melby, Danmark
Registreringsadresse: Hothersvej 15, 3370 Melby
Telefonnummer: 21257778
Officielle e-mail adresser: info@bygningssyn.dk
Officielle web-adresser: www.bygningssyn.dk

Cookies

Der benyttes ikke cookies på vores webside.

 

Søgeordspolitik

De fleste dokumenter på www.bygningssyn.dk er registrerede med klassifikation og Søgeord. Disse er primært udarbejdet til at understøtte interne relationer på portalen.

 

Vedrørende Ad Servers

Føgh & Rubæk ApS og hermed www.bygningssyn.dk har på ingen måde indgået aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma.

 

Logstatistik

Logstatistik bruges på www.bygningssyn.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende en webside har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websiden denne forlades m.m.

 

Logstatistikken er udelukkende til intern brug i Føgh & Rubæk ApS og anvendes med det formål at optimere websiden og dens funktionaliteter.

 

Føgh & Rubæk ApS anvender således udelukkende logstatistikken til at skabe øget brugervenlighed for websiden www.bygningssyn.dk.

 

Brugerregistrering

Der anvendes ingen form for brugerregistrering i forbindelse med internetbrugernes besøg på samt konsultation og anvendelse af websiden.

 

Opbevaring af persondata

Der opbevares ingen persondata på websiden.

 

Først i forbindelse med et egentligt bygningssyn og rådgivningsaftale indenfor Føgh & Rubæks virkeområder vil klienterne afgive følgende personlige oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og evt. email-adresse til Føgh & Rubæk ApS. Disse oplysninger er nødvendige for sagsbehandling og vil ikke registreres på websiden.

 

Klienternes personoplysninger registreres hos Føgh & Rubæk og opbevares i 5 år pga. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes. Vi gemmer udelukkende personoplysninger med det formål at kunne levere bestilte ydelser og opfylde alle lovmæssige krav.

 

Kun ansatte hos Føgh & Rubæk har adgang til klientoplysninger. Persondata er gemt i ukrypteret format på password beskyttede computere.

 

Føgh & Rubæk registrerer herudover følgende typer af oplysninger om klienterne:

  • Ejendomsoplysninger i.f.m. udarbejdelse af bygningssyn, tilstandsrapport, energimærke og køberrådgivning.
  • Klienternes navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

 

Oplysningerne bruges til:

  • Udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærke og køberrådgivning samt andre opgaver der ligger indenfor Føgh & Rubæks virkeområder.
  • Holde klienterne informeret om sagsbehandlingen.
  • Dokumentere registrerede og udarbejdede bygningssyn, tilstandsrapporter, energimærkninger, køberrådgivning og andre opgaver der ligger indenfor Føgh & Rubæks virkeområder.

 

Data adgang

Alle ansatte i virksomheden har i forbindelse med og til brug for den daglige sagsbehandling adgang til de oplysninger, der registreres om klienten.

 

Alle registrerede oplysninger anvendes kun internt af Føgh & Rubæk.

 

Føgh & Rubæk hverken sælger eller udlejer klientens personlige oplysninger.

 

Klientens personlige oplysninger videregives ikke til 3. part - medmindre vi har indhentet udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil, eller hvor loven tillader og påkræver det. Det vil altid forudgående blive oplyst og fremgå, hvilke oplysninger der videregives og til hvem de videregives, inden evt. overførsel af oplysninger gennemføres.

 

Føgh & Rubæk kan videregive samlede brugerstatistikker (f.eks. oversigt over klienters geografiske fordeling) for at beskrive vore tjenester for potentielle samarbejdspartnere, annoncører og andre tredjeparter.

 

Adgang til at rette eller slette personlige oplysninger

Som klient hos Føgh & Rubæk kan man til hver en tid redigere sine personlige oplysninger ved at kontakte os.

 

Videregivelse af klientoplysninger

I følgende tilfælde vil videregivelse kunne forekomme:

Som led i sagsbehandlingen og den nødvendige kontakt til offentlige myndigheder og klienternes kreditorer videregives/kommunikeres information om navn, adresse og ejendomsoplysninger.

 

Oplysningerne videregives med følgende formål:

Med henblik på at fremkomme med et løsningsforslag og resultat overfor kunden.

 

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

 

Bestilling

Bestilling af de af Føgh & Rubæk tilbudte og leverede tjeneste- og serviceydelser kan udelukkende ske via email, post eller telefon.

 

Hvis du har forespørgsler, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Leveringsbetingelser

Leveringstiderne der aftales med klienterne forudsætter at alle oplysninger, der er nødvendige for effektuering af bestilte ydelser, foreligger.

 

Påbegyndelsen af de bestilte ydelser sker efter aftale, enten ved telefonisk eller skriftlig rådgivning eller ved start af egentlig ejendomsbesigtigelse.

 

Afbestilling af en ejendomsbesigtigelse skal ske minimum 12 timer forinden.
Ved senere afbestillingen faktureres for forgæves kørsel i henhold til gældende prisliste.


Føgh & Rubæk forbeholder sig, til enhver tid, retten til at ændre/aflyse besigtigelsestider i forbindelse med optimering af kørsel, manglende betaling, sygdom eller anden force majeur.

  

I henhold til købeloven, herunder købelovens § 83, har De som klient hos Føgh & Rubæk som udgangspunkt 2 års reklamationsret.

 

Priser og ydelser

Alle priser er angivet i danske kroner inklusive moms, medmindre andet er oplyst.

 

Prisen kan ændre sig, såfremt en kontrol opmåling af arealer afviger fra det af kunden oplyste og/eller afviger fra oplysningerne i BBR-registret.

 

Der tages forbehold for prisændringer. Føgh & Rubæk forbeholder sig ret til at ændre priserne for vore forskellige serviceydelser uden varsel med mindre aftale allerede er indgået.

 

Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre vore ydelseskoncepter og deres indhold. Allerede bestilte ydelser leveres i overensstemmelse med det ved bestillingsafgivelsen gældende og aftalte serviceydelseskoncept og indhold.

 

Vore priser omfatter indhentning af nødvendige dokumenter m.v. efter aftale.

 

Opgaver faktureres efter udfærdigelse af aftalte tilstandsrapport, energimærke, køberrådgivning eller andre opgaver der måtte være indenfor Føgh & Rubæk's virkeområder

 

Føgh & Rubæk's betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato.

Ved betaling efter forefaldsdag tillægges gældende procesrente pr. måned + rykkergebyr. Ret til pris- og ydelsesændringer forbeholdes.

Føgh & Rubæk´s prisgaranti gælder på alle priser fra bestillingstidspunktet til besigtigelsen er foretaget efter fremlægning af skriftlig dokumantation. Garantien omfatter ikke ydelser der i forvejen er med rabat.


Faktura og rapporter fremsendes kun pr. email medmindre andet er aftalt.

 

Forsikring

Føgh & Rubæk har tegnet ansvarsforsikring gennem CNA/HARDY.

 

Fremsendelse af forretningsvilkår med posten

De kan få tilsendt vore nærværende gældende forretningsvilkår med posten. De behøver blot at sende en e-mail med forespørgsel herom.

 

Udlæg

Eventuelle nødvendige udlæg afholdes kun efter aftale med klienten. Hvis vi mener, at klienten undervejs i forløbet beder os om at udføre en opgave, som ikke er omfattet af den eksisterende aftale, meddeler vi klienten dette, før vi går i gang med opgaven. Klienten vil således ikke modtage uforudsete og ikke på forhånd godkendte ekstraregninger fra Føgh & Rubæk.

 

Sprog

Al kommunikation med/fra Føgh & Rubæk foregår på dansk, hvilket ligeledes gælder alle de af Føgh & Rubæk indgåede kontrakter i relation til kontraherede og udførte opgaver.

 

Fortrydelsesret

Føgh & Rubæk gør udtrykkelig opmærksom på, at vore ydelser og vor rådgivning, jævnfør loven om visse forbrugeraftaler, ikke er omfattet af lovens regler om fortrydelsesret ved fjernsalg. Det er ikke fordi der er tale om tilpassede tjenesteydelser, at forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Det er fordi, at der ikke ved hjælp af fjernkommunikation indgåes en bindende aftale, da denne først indgåes når køber og sælger mødes. D.v.s. at aftalen først indgåes på kundens bopæl, hvorfor forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse.

 

Reklamationsret

I henhold til købeloven, herunder købelovens § 83,  har De som klient hos Føgh & Rubæk, som forbruger som udgangspunkt 2 års reklamationsret. Såfremt De således ønsker at reklamere over evt. hos Føgh & Rubæk indkøbte tjenesteydelser,  bør De indsende Deres reklamation hurtigst muligt og inden rimelig tid efter at en evt. mangel evt. er konstateret. Reklameres der inden for 2 måneder efter, at manglen blev opdaget, anses det for rettidigt.

 

Rådgivning og jura

Føgh & Rubæk fraskriver sig ethvert ansvar for urigtige eller i andre henseender mangelfulde oplysninger og informationer på vores webside eller på de eksterne websider og andre internet-steder, som der på vores webside måtte findes henvisninger og/eller links til.

 

Indholdet af www.bygningssyn.dk er beskyttet af ophavsretsloven.

 

Undtagelser

Føgh & Rubæk påtager sig ikke rådgivningssager i forbindelse med ejendomme der er under udstykning, byfornyelse eller handler, hvor sælgers ejendom er på vej eller er på tvangsauktion.

 

Ret til ændringer

Føgh & Rubæk's tilhørende webside og forretningsvilkår kan ændres uden varsel. De er senest opdateret d. 24. maj 2010.

 

Kontakt info@bygningssyn.dk i tilfælde af spørgsmål.

Tilbage

 

 

Føgh & Rubæk ApS
Tlf. 21 25 77 78